Visie

BUREAU

Type

Thema

Resultaatgerichte samenwerking

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) is een innovatieve manier van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers in de bouwkolom. Kenmerkend voor RGS is dat partijen niet tegenover elkaar staan, maar werken vanuit het gezamenlijke belang. In de ontwerpfase wordt al afgestemd op de strategie van de opdrachtgever en de behoeften van de gebruikers. De opdrachtgever streeft naar een optimale prijs/kwaliteitverhouding van het bouwproduct door de samenwerkingspartners aan te spreken op hun toegevoegde waarde in plaats van op de laagste prijs. Door beter gebruik te maken van de meerwaarde van alle partijen in de bouwkolom wordt een beter product verkregen tegen lagere kosten. RGS leidt aantoonbaar tot meer efficiency en dus tot lagere directe en indirecte kosten, kortere doorlooptijd, betere productkwaliteit en grotere klanttevredenheid. De opdrachtgever loopt bovendien minder risico.

 

Voor corporaties is RGS een must om de noodzakelijke bezuinigingen te kunnen uitvoeren en voor zorginstellingen een van de weinig beschikbare handvatten om de ingrijpende gevolgen van veranderende wetgeving voor het vastgoed het hoofd te bieden. Voor beleggers en andere professionele eigenaren van vastgoed biedt RGS een interessante mogelijkheid om het rendement op het onderhoud te vergroten. RGS is toepasbaar voor nieuwbouw en bij onderhoudsprojecten.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met RGS kunnen we een ontwerp volledig afstemmen op de functionele wensen en eisen van de opdrachtgever en tegelijk het onderhoud over de beoogde levenscyclus optimaliseren. Daarbij werken we integraal samen met de overige bouwdisciplines. Deze werkwijze vergroot de waarde van het vastgoed en laat de exploitatielasten dalen.

Resultaatgericht Samenwerken past goed bij ons.

 

Projecten waarbij we RGS-trajecten begeleiden en het ontwerpen een kleinere rol speelt, voeren we uit onder de noemer VD+M bouwsupport.

 

Stap 5 is een samenwerkingsverband waar we samen met vier bedrijven met disciplines als één partij samenwerken met de opdrachtgever.

 

In al onze projecten hebben we gedurende het gehele proces het beste resultaat voor ogen. In alle projecten richten we ons op samenwerking. Samenwerking met opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partijen, maar ook met gemeente, brandweer, nutsbedrijven, bewoners, enz. Eigenlijk doen we dus al jaren aan resultaatgerichte samenwerking maar Resultaatgerichte Samenwerking zoals hier bedoeld houdt meer in.