Visie

BUREAU

Type

Thema

Bouwen voor woningcorporaties

Onze opgaven voor woningcorporaties zijn divers. Vaak gaat het om binnenstedelijke herontwikkeling of om duurzame renovatie maar ook om nieuwbouw van eengezinswoningen, groot onderhoud aan galerijflats en herhuisvesting van sociale voorzieningen. Bij al deze projecten staan naast de belangen van de corporatie en haar bewoners ook maatschappelijke belangen centraal.

 

We werken voor corporaties dus aan woningbouw, maar ook aan de eigen kantoren, aan huisvesting van maatschappelijke instellingen en herinrichting van de openbare ruimte. Het mooie aan werken met corporaties is dat we kunnen bouwen aan de stad en krijgen zo de kans te werken aan de leefbaarheid in de wijken. Tijdens dit proces zijn we gewend samen te werken met de gemeente en met zorginstellingen, te luisteren naar bewonersverenigingen en andere belanghebbenden, informatie te delen en te komen tot de juiste oplossingen voor leefbare wijken en een duurzame stad.

 

Op dit moment staan corporaties voor een lastige opgave. Ondanks de economische crisis (of eigenlijk juist door de crisis) wordt van ze verlangd te investeren in de woningvoorraad, zowel bestaand als nieuw, om beweging te krijgen in de vastgelopen woningmarkt. Het belang van een efficiënt proces en een kostenbewust ontwerp is nog nooit zo groot geweest. Onze kennis en ervaring, onze praktische inslag en ons resultaatgerichte en creatieve denken kan een positieve bijdrage zijn aan deze projecten.