Visie

BUREAU

Type

Thema

Bouwen voor de zorg

Wij bouwen voor de eindgebruiker en hebben door onze ervaring veel kennis van de wensen van diverse doelgroepen. Dit geldt voor bedrijven en kantoren, voor woningbouw en stedelijke inrichting, maar zeker ook voor de zorg. Bij het ontwerpen voor zorginstellingen is dat echter niet voldoende. Vaak vallen cliënten niet onder één noemer en zijn algemene kenmerken niet afdoende om de specifieke woon- en zorgwensen van de mensen te beschrijven.

 

Daarom gaan we in gesprek, niet alleen met de projectleiders van het vastgoed, maar juist ook met de begeleiders, de mensen van de werkvloer, de dagelijkse leiding en als het even kan ook met de bewoners om er zeker van te zijn voor wie we ontwerpen en wat de behoeften van deze mensen zijn. Natuurlijk verliezen we daarbij niet uit het oog dat doelgroepen kunnen wijzigen, dat behoeften zullen veranderen en dat het gebouw waarschijnlijk langer zal bestaan dan het op dit moment geldende zorgsysteem.

 

Bouwen voor de zorg is voor een groot deel ontzorgen. Wij hebben kennis van bouwkunde in al haar facetten (proces, vormgeving, techniek en financiën), u heeft kennis van uw cliënten en bedrijfsvoering. Samen komen we tot het beste resultaat.