Visie

BUREAU

Type

Thema

Verbouw en vernieuwbouw

Bij dit soort werk komt het vooral aan op instandhouding en upgrading van de gebouwde omgeving. Belangrijk is om door de aanwezige situatie heen te kijken en de mogelijkheden te zien die een bestaand gebouw kan bieden.

 

Ons team is zeer ervaren in het toepassen van de juiste methodieken om van een ogenschijnlijk hopeloze situatie alsnog een praktisch en bruikbaar geheel te maken waar onze opdrachtgever(s) zich geheel in thuis zal (zullen) voelen. Communicatie vanaf de voorfase tot aan de oplevering, en zelfs nog ruim daarna, vormt het fundament onder onze adviezen en diensten.

lees meer