Visie

BUREAU

Type

Thema

Stedenbouw

Omdat wij bij het ontwerpen altijd kijken naar de context komt het regelmatig voor dat ons gevraagd wordt om mee te denken over de inrichting van de omgeving; een buurt, de wijk, een stadsdeel. De grotere projecten hebben geresulteerd in Stedenbouwkundige Programma's van Eisen, de kleinere projecten in verkavelingsvoorstellen. Dit soort plannen worden vaak ingezet bij politieke motivatie en uitleg, dienen als onderlegger voor nieuwe bestemmingsplannen en dienen vervolgens vaak als uitgangspunt bij verdere uitwerking van een gebied.

 

Ook voor het werken op grotere schaal is de context medebepalend voor de uitkomst. Op iedere plaats wordt gezocht naar het karakter van de omgeving en naar de beste toekomstige ontwikkelingen, rekening houdend met de mensen die er wonen of werken en passend binnen de middelen die er zijn. 

lees meer