Visie

BUREAU

Type

Thema

Renovatie en restauratie

De grootste opgave in de woningbouw ligt momenteel in het aanpakken van de bestaande woningvoorraad. Niet alleen is het grootste deel van de huidige woningvoorraad hard toe aan aanpassing aan de huidige woonwensen, ook is daar de grootste winst te halen in het terugdringen van de CO2-uitstoot.

 

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van restauratie, renovatie en groot onderhoud. Variërend van het maken van kantoren in monumentale huisvesting, het restylen van exterieur en algemene ruimtes van woningbouwcomplexen, tot grootschalige renovatieprojecten met energetische verbeteringen, verduurzaming, vernieuwing van het inbouwpakket en totaalaanpak van de gevels, al dan niet met uitverhuizen van bewoners. Aanvullend verzorgen wij in dit soort processen ook vaak communicatie met bewoners in de vorm van presentaties en brochures.

lees meer