Visie

BUREAU

Type

Thema

Zorg en wonen

Opgaven in de zorgsector zijn voor ons interessante en uitdagende projecten. Omdat wij ons bij ieder project verdiepen in de context van de toekomstige gebruiker leren we veel over de mensen en over de individuele behoeften die aan de gebouwde omgeving gerelateerd zijn. Zo leren we de toekomstige bewoners steeds beter begrijpen.

 

Nauw gerelateerd aan het bouwen voor de zorg zijn ontwikkelingen met betrekking tot vergrijzing en veroudering van de bevolking, levensloopbestendigheid, leefbaarheid in buurten en wijken, maar ook de veranderende medische zorg en ontwikkelingen in de zorgfinanciering. Deze worden door ons dan ook nauwlettend in de gaten gehouden om ieder project geschikt te maken voor de toekomstige gebruikers.

 

Zie ook: Bouwen voor de zorg

 

lees meer