Visie

BUREAU

Type

Thema

PKVW & WoonKeur

PKVW staat voor Politie Keurmerk Veilig Wonen en is een keurmerk van het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV). Het stelt veiligheidseisen aan woningen, wooncomplexen en woonomgeving.

Bij bijna al onze professionele opdrachtgevers in de woningbouw houden wij rekening met de eisen uit dit keurmerk, hiermee bijdragend aan een sociaal veilig gebouwde omgeving.

 

WoonKeur is een keurmerk voor nieuwbouwwoningen, het certificaat wordt afgegeven aan nieuwbouwwoningen met voldoende woontechnische kwaliteit: een woning met WoonKeur kent een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraakwerendheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. WoonKeur zorgt ook voor latere generaties: een woning met WoonKeur is een levensloopbestendige woning.

lees meer