Visie

BUREAU

Type

Thema

SPvE Nieuwland

stedenbouwkundig programma van eisen
Programma:
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Schiedam Nieuwland Goeman Borgesiuslaan e.o.
Plaats:
Schiedam
Opdrachtgever:
Woonplus

Dit project omvat het ontwikkelen van een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) binnen het in een stedenbouwkundige visie vastgelegde tuinstad-concept. Deze stedenbouwkundige visie is in samenwerking met een collega-bureau door VD+M architecten opgesteld. Het SPvE gaat over het herontwikkelen van een middelgrote binnenstedelijke locatie (sloop van ca. 300 woningen) met een gemengd woonprogramma. Naast het ontwikkelen van een verkaveling met daarbij de keuze voor diverse woningtypen is ook de vormgeving en de inrichting van de openbare ruimte van groot bealng. Bij de verdere uitwerking zijn we als coordinerend architect actief geweest in het plangebied, en hebben we 62 eengezinswoningen ontworpen, zie ook: eengezinswoningen Het Prieel

Info
SPvE Nieuwland