Visie

BUREAU

Type

Thema

SPvE Citerstraat

stedenbouwkundig programma van eisen
Programma:
Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Citerstraat e.o. in de Muziekburut in Rijswijk
Plaats:
Rijswijk
Opdrachtgever:
Stichting Vidomes

Op een vrijgekomen locatie aan de Citerstraat in Rijswijk wil opdrachtgever Vidomes nieuwbouw ontwikkelen. Met het bouwen van eengezinswoningen en appartementen kan tegemoet gekomen worden aan de vraag om meer differentiatie en vooral doorstroming in de wijk. Vanaf de eerste idee-vorming zijn wij bij dit project betrokken. Met massa-volumestudies en schetsontwerpen is afgestemd met de stedenbouwkundigen en met de politiek van de gemeente Rijswijk. Zie ook project Citerstraat.

 

Na het schetsontwerp heeft Vidomes besloten een Design&Construct-traject in te gaan. Hiertoe hebben wij een document opgesteld waarin het programma van eisen en de beeldkwaliteitseisen zijn vastgelegd: het SPvE Citerstraat e.o.. Het SPvE doet richtinggevende uitspraken over de gewenste ontwikkeling en stelt een onderbouwd kwalitatief kader waarbinnen de architectonische uitwerking van de bebouwing verder uitgewerkt zou moeten worden. We hebben ook zitting gehad in de selectiecomissie bij het beoordelen van de Design&Construct inzendingen.

 

Info
SPvE Citerstraat