Visie

BUREAU

Type

Thema

Restyling gevels Oude Noorden R'dam

1336 - Kop Noord R'dam
Programma:
Straatgevels restylen, verbeteren en historisch passend maken in een aantrekkelijke eigentijdse uitvoering.
Plaats:
Rotterdam-Noord
Opdrachtgever:
Woonstad Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft begin van dit decennium een overeenkomst afgesloten met Woonstad om het gevelbeeld van het Oude Noorden aantrekkelijker te maken voor de (nieuwe) bewoners. Het vlakke, saaie kunststof kozijnen en -beplating beeld moest verdwijnen. Tevens kon dan het herstel van gebreken en het op hoger peil brengen van het comfort (geluidsisolatie / raamventilatie) van de woningen worden meegenomen. Ons bureau heeft daarvoor eerst een aantal proefprojecten gerealiseerd en inmiddels zijn er 4 fases (deelgebieden) geheel gerestyled.

Voor elke fase zijn historische kleuren voor het schilderwerk toegepast, die per straat vast gelegd zijn. Alle kunststof kozijnen zijn vervangen door hoogwaardig houten kozijnen met draai-kiep ramen die qua verhoudingen zijn aangepast aan de oorspronkelijk aanwezige historische raam- en deurkozijnen. Kunststof beplating is vervangen door gepatineerd zink of is bewerkt met een passende (kleur) coating. 

Wij hebben alle ontwerpen, tekenwerk, advieswerk, presentaties, kostenplaatjes vervaardigd en de aanbestedingen geregeld. Dit laatse i.s.m. Woonstad. Tevens hebben wij de bouwdirectie en het bouwmanagement tot en met de nazorg verzorgd.

Info
Restyling gevels Oude Noorden R'dam