Visie

BUREAU

Type

Thema

Groot onderhoud Zwaluwenlaan

Groot onderhoud 330 woningen
Programma:
Groot onderhoud van 330 woningen, uitbouwen van algemene entrees, restyling gevels en algemene ruimtes, verlenging exploitatietermijn 30 jaar
Plaats:
Vlaardingen
Opdrachtgever:
Waterweg Wonen

Instandhouding voor ca. 30 jaar en geschikt zijnde voor bewoning door ouderen
Uitvoering zo veel mogelijk volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen

Bouwkundige ingrepen woongebouwen

- Asbestsanering
- Metselwerken, betonwerken, balkonvloeren verbeteren
- Galerijvloeren verbeteren en verhogen
- Nieuwe hekwerken en privacyschermen balkons en galerijen incl. handregel
- Kopgevels voorzien van Thermosteen gevelisolatie
- Schilderwerken gehele complex

Installatie verbeteringen woongebouw

- Standleidingen riolering vernieuwen
- Mechanische ventilatie aanbrengen
- CV installatie optimaliseren
- Verlichting hele complex verbeteren
- Liften upgraden

Nieuwe delen woongebouw

- Uitgebouwde geheel vernieuwde entrees niet toegankelijk voor derden
- Nieuwe postbussen van binnenuit te legen
- Scootmobielruimten

Maatregelen binnen de woning

- Nieuwe voordeuren incl. verbreding voordeur
- Balkondeur, klepramen verbeteren / vernieuwen
- HR++ glas aanbrengen
- Keuken, badkamer en toilet vernieuwen
- Radiatoren vervangen incl. bemetering
- Elektra, gas en waterleidingen c.q. aansluitingen renoveren

Herinrichting buitengebied

- Entrees goed bereikbaar maken
- Invalide parkeerplaatsen
- Opstelplaatsen vuilcontainers e.d.

Info
Groot onderhoud Zwaluwenlaan