Visie

BUREAU

Type

Thema

Ecologische ouderenwoningen

Tesselweide Duindorp
Programma:
30 ecologische ouderenwoingen inclusief binnentuin in Den Haag
Plaats:
Den Haag
Opdrachtgever:
Woningbedrijf Den Haag - Scheveningen

In Den Haag speelden de vernieuwingsplannen voor Duindorp onder andere in op het beperkte aanbod van seniorenwoningen. In het kader hiervan is besloten op de locatie van de voormalige analistenschool een appartementencomplex voor senioren te ontwikkelen. Het complex is gebouwd als groenproject (Groene Financiering) en volgens de normering van het seniorenlabel (nu opgenomen in woonkeur). Het project kent energiebeperkende maatregelen en een beperking aan milieubelastende maatregelen. Voor de bewoners heeft dit geresulteerd in aanmerkelijk lagere stookkosten. En het is volledig demontabel gebouwd. Het seniorenlabel voorziet in een optimale afstemming op oudere bewoners. Ook het thema veiligheid heeft extra aandacht gekregen. Het project voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Om het plan volledig te maken is in samenwerking met de bewoners ook de binnentuin ingericht.

 

- Seniorenlabel (nu opgenomen in WoonKeur)

- Milieuvriendelijk bouwproject voor ouderen

- Lage energiekosten

 

Info
Ecologische ouderenwoningen