Visie

BUREAU

Type

Thema

Appartementen Liverpool

nieuwbouw aan de haven
Programma:
13 VS appartementen van ca. 100 m2 en een penthouse van ca. 150 m2 groot verdeeld over 6 verdiepingen met op de begane grond een tweetal commerciele ruimten
Plaats:
Schiedam
Opdrachtgever:
Janssen de Jong Groep BV

Bij deze binnenstedelijke herontwikkeling is vooral de inpassing in de stedelijke context van groot belang. Het afstemmen met de overheid en andere belanghebbenden (waaronder omwoneneden en naastgelegen industrie) heeft een zeer grote rol gespeeld. Met de architectuur is getracht een maatkostuum voor deze plek (voormalig havengebied) te leveren, zodat het gebouw ook alleen op deze plak kan bestaan. Een voorbeeld hiervan is de detaillering van het gebouw, deze is geinsprieerd op de omliggende oude pakhuizen waarbij een herkenbaar element uit het verleden opieuw is ingepast.

Info
Appartementen Liverpool